Ansatte i Jyderup og Holmstrup kirker

Sognepræst (kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Louise Amalie Joensen

Sognepræst
Karin Wandall

Kirkekontor v. kordegn   
Rikke Thrysøe

Sognegården og gravermedhjælper
Lisbeth Jespersen

Graver i Holmstrup
Dorthe Rasmussen

Graver i Jyderup
Jack Rasmussen

Organist
Birgitte Krossing Hansen

Gravermedhjælper Jyderup
Claus Østergaard Larsen

Kirkesanger
Børge Nielsen

Gravermedhjælper Jyderup
Susanne Steen