Børnekor pr. 1. juli 2024

På baggrund af behov for omstrukturering af medarbejdere og timer og vigende tilslutning til børnekoret,har menighedsrådet besluttet for en periode, at nedlægge børnekoret.


Det betyder at indtil menighedsrådet kan iværksætte omstruktureringen kan vi ikke tilbyde børnekor i Jyderup kirke.
Vi håber meget en dag igen at kunne tilbyde børnekor lokalt her i Jyderup kirke.