Sognebåndsløsning

Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken er man knyttet til den sognekirke, hvor man bor, men ønsker man at høre til en anden sognekirke, kan man "løse sognebånd", d.v.s. skifte sogn.

Henvendelse herom skal ske til præsten i den kirke, man gerne vil knyttes til.

Man løser altid sognebånd til en præst, ikke en kirke. Har man løst sognebånd til en bestemt præst, bliver man fuldgyldigt medlem af sognet med ret til kirkelig betjening. Man kan også få ret til at stemme ved menighedsrådsvalg.

Såfremt den præst der er løst sognebånd til, ophører med sin ansættelse i Sognet, bortfalder sognebåndet.