Sognegården

Sognegården er arbejdsplads for præster, kordegn og kasserer.

Udover div. kontor, er Sognegården  indrettet med 2 lyse og rummelige lokaler, som bliver brugt til kirkens arrangementer.
Sognegården kan lejes til, mindekomsammen efter begravelse/bisættelse, og andre mindre arrangementer.

For information omkring Sognegården og udlejning, kontakt:

Susanne Steen

Tlf: 29 13 21 31

Mail: sognegaard@jyderupkirke.dk