Mere om dåb

HVAD ER DÅBEN?

Et sakramente
Dåben er et sakramente ligesom nadver eller altergang er det. Det betyder, at Jesus har befalet det. Et sakramente er et ydre tegn på en indre nåde. Det ydre tegn er vandet. Den indre nåde er glæden, Guds nærvær, varmen, lyset, kærligheden, alt det, der ikke helt kan sættes ord på.

 

HVAD BETYDER DÅBEN?

Medlem af kirken
Barnedåb er vores måde at sige tak til Gud, der har givet os livet. Vi beder Gud være med den nyfødte gennem hele livet. I dåben fejrer vi, at Gud siger ja til barnet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner.

Trosbekendelsen - 5 x ja
Barnet bliver døbt på den kristne tro og bliver en del af Guds historie. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. Ved konfirmationen kan barnet bekræfte sin tro efter at være blevet undervist i dens indhold.

Ja til kampen mod det onde
Trosbekendelsen indledes med, at vi siger ja til at forsage Djævelen og alle hans gerninger. Vi siger fra overfor alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op.

Ja til Fader, Søn og Helligånd
Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Verden og selve livet er fra Gud. Livet er godt.

Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse.

Det fjerde ja er til Helligånden, som er Guds nærvær altid og allevegne. Barnet modtager Guds ånd og det betyder, at det kan vide sig tryg i Guds hænder.

Det femte ja er et sammenfattende ja til at blive døbt på den kristne tro.

 

HVAD SKER DER I KIRKEN?

Allerførst

Forældrene ankommer i god tid til kirken (ca. et kvarter før) og gør barnet klar. Sammen med forældre og gudmor eller gudfar, der bærer barnet, tager de opstilling i kirkens forhal sammen med præsten. Når orglet begynder at spille, åbnes dørene og vi går ind, mens alle rejser sig. Gudmoren/gudfaren og forældrene sætter sig på forreste række foran døbefonten og alle sætter sig.


Indledning til dåbshandlingen
Efter første salme og første tekstlæsning kalder præsten barn og gudmor/gudfar, dåbsforældre og faddere frem. Alle børn får at vide, at de også er velkomne til at komme nærmere.
Præsten beder en bøn og beder dernæst alle i kirken om at rejse sig for at lytte til dåbsbefalingen. De bliver nu stående ind til og med Fadervor efter dåben.

Selve dåben
Præsten tegner korstegn for barnets ansigt og for det bryst som et tegn på, at det nu hører til hos Gud.
Derefter spørger præsten: Hvad er barnets navn? Gudmoderen/gudfaderen svarer og præsten gentager navnet.
Nu følger de fem spørgsmål til trosbekendelsen, hvortil gudmoderen/gudfaderen svarer fem gange ja på barnets vegne.
Gudmoderen/gudfaderen sænker barnet ned mod dåbsfadet, præsten siger navnet og øser tre gange vand over barnet, idet han/hun døber det i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Præsten eller en storebror eller storesøster tørrer barnets hoved.
Dernæst lægger præsten hånden på barnets hoved og velsigner det og alle beder Fadervor.
Nu sætter alle undtagen forældre, gudfar/gudmor og faddere sig.

Faddertiltale
Efter dåben holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelse over for barnet. De er vidner på barnets dåb, og de er de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og det, den betyder. 

Talen handler om, hvordan man som forældre og faddere kan give barnet lov at leve i tillid til Gud og lære den kristne tro og tradition at kende. Både i det daglige liv med f.eks. aftenbøn og bibelhistorier eller i kirken ved gudstjeneste og højtider. Hvis forældrene dør, før barnet bliver voksen, har fadderne, så vidt det er muligt, ansvar for barnets forhold til kirken og den kristne tro.

Gave
Jyderup og Holmstrup Kirke vil gerne hjælpe med dåbsoplæringen. Derfor får barnet en børnebibel med hjem. Den overrækkes som det sidste, inden alle sætter sig igen og vi synger en dåbssalme. Til sidst i gudstjenesten giver præsten tegn til dåbsforældre og gudmor/gudfar om at gå først ud under det afsluttende orgelspil. Alle rejser sig til ære for barnet.

Hvis der er flere dåb
Nogle gange kan der være flere dåb til en gudstjeneste. I så fald synger hele menigheden trosbekendelsen først. Ved tilspørgslen skal gudmoderen/gudfaderen så kun svare ja tre gange, idet afsnittet om Fader, Søn og Helligånd sammentrækkes til et kort spørgsmål. Indledningen, Fadervor og faddertiltale er da fælles.

Lørdagsdåb
Jyderup og Holmstrup Kirke tilbyder dåb den sidste lørdag i måneden. Det foregår som ved en almindelig gudstjeneste, dog er der som regel ikke altergang.

Fotografering
Der må gerne tages billeder af dåb og dåbsfølge, blot det sker i respekt for rammerne og efter aftale med dåbsforældrene. Film kan dog let virke forstyrrende. I sidste ende er det den enkelte præst, det skal aftales med.

 

DET PRAKTISKE

Dåbsattest
Præsten sørger for at I får en underskrevet dåbsattest med hjem.

Dåbskjole
Der er ingen regler for hvad barnet skal have på. Den hvide dåbskjole er kirkens festfarve og dens længde symboliserer, at barnet kan vokse i sin dåb. Dåbens løfte gælder hele livet.

Faddere

Der skal være mindst to og højst fem faddere, som skal være døbt i den kristne tro og være nået konfirmationsalderen. Gudmor/gudfar behøver ikke også at være fadder. Præsten skal have fulde navn og adresse på fadderne. I kirkebogen står de som vidner.

 

HVAD SÅ EFTER DÅBEN?

Minikonfirmand

For børn i 3. klasse tilbyder vi et forløb, hvor børnene får mulighed for at blive fortrolige med kirken og det, kirken står for. Vi leger, synger, er kreative og hører samtidig om kristendommen.

I øvrigt
Brug børnebibelen. Tag dit barn med i kirke, hvor de altid er velkomne. Vi sørger for at de har lidt at tegne på. Lyt til dit barns spørgsmål. Børn har deres egen spiritualitet, som du kan støtte. Fx kan du bede Fadervor med dit barn eller synge salmer med det.

Præster i Jyderup/Holmstrup Kirke
Henriette Barkholt, hbar@km.dk
Tlf.: 29 37 62 95
Lars Ulrik Jensen, lauj@km.dk
Tlf.: 29 39 69 73