Omsorgs og ansvarserklæring

Tillykke!

Det er stort at få et barn - og der følger både glæder og ansvar med.

Barnets fødsel skal anmeldes. Umiddelbart efter fødslen sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i Folkeregistret.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Man kan også vælge selv at anmelde fødslen direkte. Det sker ved at udfylde en fødselsanmeldelse, som findes på www.personregistrering.dk

Omsorgs og ansvarserklæring

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde en omsorgs og ansvarserklæring for at få fælles forældremyndighed over barnet. Dette skal gøres inden 4 uger efter barnet er født, og gøres via NemID på borger.dk